Üdv a Bartha Károly Gimnázium honlapján!

Iskolánk a nagyborosnyói Bartha Károly Gimnázium (régi nevén Bartha Károly I-VIII Osztályos Iskola). Hét település gyermekeinek tudását gyarapítjuk az ide tartozó óvodákban, I-IV osztályos iskolákban és a községközponti I-VIII osztályos iskolában. Az utóbbi időben (2010-2015) 400 és 500 közötti, csökkenő tendenciájú tanulólétszámmal működő iskolánkhoz tartoznak a község falvainak (Kisborosnyó, Lécfalva, Feldoboly, Várhegy) óvodái és I-IV osztályos iskolái és óvodái, valamint a nagyborosnyói óvoda és I-VIII osztályos iskola. Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért oktató-nevelő munkánk ehhez a helyzethez igazodik. A tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jól tanuló gyermekek fejlesztését is. Valljuk, hogy a társadalomnak, a szülőnek, a pedagógusnak céljai azonosak: művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó, kiegyensúlyozott, boldog nemzedék felnevelése. A fent említett periódusban a nevelőtestület aktív létszáma 30 fő körüli, valamennyien szakképzett, szakmailag jól felkészült pedagógusok, akik igénylik a különféle szakmai továbbképzéseket. A napi munkájukban hasznosítják az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat. A pedagógiai munkát tapasztalt, összeszokott 10-11 fős kisegítő személyzet segíti.