Egész számok kivonása
számítsd ki:

(-188) - (-14) =