Tizedes számok írása - felmérő
, írd be számjegyekkel a megadott tizedes számokat, majd küld el!
1. hétszáznyolcvankettő egész kilenc tized =
2. nulla egész kilenc század =
3. hetvenhárom egész öt század =
4. nulla egész százhatvannyolc ezred =
5. nulla egész hetvenöt ezred =
6. tizenöt egész ötszázötven ezred =
7. hetvenöt egész öt ezred =
8. ötvenkettő egész tíz ezred =
9. száztíz egész hetvenkilenc ezred =