Tizedes számok írása (ezredek)
,

nyolcvanöt egész hatvanhat ezred számjegyekkel leírva