Tizedes számok írása (századok)
,

nulla egész negyven század számjegyekkel leírva: