Szorzás - tizedes szorzása 1000-rel
, számítsd ki:

0,025 · 1000 =