Szeretettel köszöntjük
a Bartha Károly Gimnázium honlapján!

   Iskolánk a nagyborosnyói Bartha Károly Gimnázium (régi nevén Bartha Károly I-VIII Osztályos Iskola).
   Hét település gyermekeinek tudását gyarapítjuk az ide tartozó óvodákban, I-IV osztályos iskolákban és a községközponti I-VIII osztályos iskolában. Az utóbbi időben (2010-2012) 400 és 500 közötti tanulólétszámmal működő iskolánkhoz tartoznak a község falvainak (Kisborosnyó, Lécfalva, Feldoboly, Cófalva, Várhegy) óvodái és I-IV osztályos iskolái, valamint a nagyborosnyói óvoda és I-VIII osztályos iskola.
   Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért oktató-nevelő munkánk ehhez a helyzethez igazodik.
   A tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jól tanuló gyermekek fejlesztését is. Valljuk, hogy a társadalomnak, a szülőnek, a pedagógusnak céljai azonosak: művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó, kiegyensúlyozott, boldog nemzedék felnevelése.
   A 2012-2013-as tanévben a nevelőtestület aktív létszáma 31 fő, valamennyien szakképzett, szakmailag jól felkészült pedagógusok, akik igénylik a különféle szakmai továbbképzéseket. A napi munkájukban hasznosítják az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat.
   A pedagógiai munkát tapasztalt, összeszokott 10 fős kisegítő személyzet segíti.

Névnap és dátum script

Újdonságok


Videóalbumunk